Novinky:
16.12.2023:
Nasazena nová revize databáze a emulátoru.

Mic-net

24.03.2023:
Rozšířen disk Mangos serveru.

Mic-net

20.03.2023:
19.3.2023 proběhl OnLine sraz bývalých hráčů Private WOW serveru Vendetta

Díky všem za účast!

Mic-net

29.01.2023:
Získána zpět internetové doména vendetta-online.eu.

Mic-net

02.08.2016:
WEB stránky opustili Flash přehrávač multimédií, který byl nahrazen jeho HTML5 verzí.

Mic-net

05.08.2013:
Nasazena nová revize databáze a emulátoru.

Mic-net

01.05.2013:
Nasazena nová revize databáze a emulátoru.

Mic-net

09.03.2013:
Server je on-line v testovacím režimu...

01.03.2013:
Zahájena resuscitace Vendetty :o)

18.11.2011:
Nasazena nová revize databáze a emulátoru.

Mic-net

14.09.2011:
Nasazena nová revize emulátoru.

Mic-net

17.07.2011:
Nasazena nová revize emulátoru.

Mic-net

12.07.2011:
Nasazena nová revize emulátoru.

Mic-net

28.04.2011:
Nasazena nová revize databáze a emulátoru.

Mic-net

11.04.2011:
Nasazena nová revize databáze a emulátoru.

Mic-net

Počet zobrazených článků: 9 (z celkem 9 nalezených)

Pravidla.

Aktualizace herních pravidel serveru Vendetta

S platností od 4.2.2009 jsou herní pravidla serveru Vendetta rozšířena o bod:

1.2.5 - Je zakázané navštěvovat jakoukoli oblast v Northrend s herní postavou která má lvl nižší než 68. (Tento prohřešek může být trestán -20 lvl za každý prokázaný výskyt nebo smazáním postavy, případně BANem na IP adresu v délce trvání 14 dní.)

| Autor: Mic-net | Vydáno dne 01. 02. 2010 | 14 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pravidla.

UpGrade herního serveru.

Ode dneška server podporuje pouze verzi hry 3.2.2a.

Z tohoto důvodu je potřeba si aktualizovat vaše instalace hry také na verzi 3.2.2a.

Mic-net

| Autor: Mic-net | Vydáno dne 07. 11. 2009 | 1319 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Pravidla.

POZOR! Vstoupila v platnost nová verze herních pravidel.

Vážení uživatelé serveru Vendetta,
dnešním dnem vstoupili v platnost nová herní pravidla, došlo pouze k přidání bodu 1.2.4.

Váš Mic-net

| Autor: Mic-net | Vydáno dne 17. 07. 2008 | 34 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Pravidla.

Pravidla Game masterů a eventů

Pravida GM týmu:

1. Žádný člen GM týmu nesmí hráčům zvyšovat XP, level, životy, ani talentové body.

2. Je zakázáno spawnovat NPC na místech, kde se nacházet nemají. Neplatí v případě že se jedná o "event", v tomto případě je spawn výjimečně povolen. Po skončení "eventu" musí být ale tyto NPC okamžitě odstraněny.

3. Je zakázané portovat hráče na jejich vlastní žádost mimo součást řešení problému.

4. GM tým nesmí nikdy zasahovat do vlastní hry hráčů. (Např. pomáhat s questem, respawnovat NPC atd.)

5. GM tým je povinný pomoct V.I.P. hráčům při řešení problémů, a to v jakémkoli případě, který neodporuje pravidlům serveru. Řešení problémů s questy má nejnižší prioritu v porovnání s ostatními řešitelnými problémy.

6. Je zakázané aby kdokoli z GM týmu propůjčoval svůj GM account komukoli, ať již by se jednalo o kolegu z GM týmu či dokonce běžného hráče.

7. Účast GM týmu v guilde, ve které jsou běžní hráči je zakázaná.

8. GM tým je povinen udržovat svou znalost pravidel serveru. S jejich aktuální podobou. (Je tolerován max. 7 denní skluz ve znalosti aktuálních pravidel serveru.)

9. Všichni členové GM týmu jsou povinni se aktivně podílet na obsahu fóra a naštěvovat ho min. 3x za týden.

10. Členové GM týmu musí ve hře vystupovat s postavou která má min. level 160. Vyjímkou je pouze případ, kdy je třeba mít level nižší pro potřeby řešení chyb.

11. Pokud kdokoli z GM týmu píše cokoli pomocí system mesage, je povinen se podepsat.

12. Každý člen GM týmu je povinen se vyskytovat ve hře min. 5 hodin týdně. Pokud to není z jakéhokoli důvodu možné, musí o tom dát zprávu administrátoru serveru předem. (Čas strávený ve hře se počítá za týdenní období od pondělí do neděle. (Monday to sunday.))

13. Každý člen GM týmu musí být vždy ve hře viditelný pro (všechny) hráče.

14. Je nepřípustné, aby člen GM týmu spolupracoval s jakýmkoli konkurenčním serverem. (Porušení tohoto pravidla se trestá vyloučením z GM týmu a BANem IP adresy, nebo celého IP rozsahu.)


Základní pravidla pořádaných eventů:

1. Event musí byt vždy dopředu ohlášen zde na fóru v sekci "Eventy". Ohlášení musí obsahovat min. přesný datum a čas startu eventu a dopředu stanovenou odměnu. Za účast v eventu je povinen pořadatel eventu vybírat startovné od každého účastníka eventu, které se vypočítá podle vzorce ("level hráče" * 50 stříbrných) - 5 zlatých. Minimální startovací poplatek je 50 stříbrných.

2. Event, kde se čistě jen zabijí NPC, musí být ohraničen počtem hráčů, jejich levelem a časovým limitem. V případě, že hráč zemře během eventu, smí pokračovat v eventu jen v případě, že byl oživen některým z hráčů, který se také právě účastní eventu.

3. Za eventy je zakázané dávat odměnu v podobě fialových (epic), modrých (rare), legendárních, artefaktových, setových a honorových předmětů. Modrý (rare) předmět je možné dát jako odměnu jen v eventu typu Mosters vs Guild, na který se může guilda přihlásit zde na fóru.

4. Za event nesmí být plošně vyplácena pevná finanční odměna. Vždy musí být vypočítávaná podle vzorce který zohledňuje level hráče. Odměna nesmí být nikdy vyšší než 150g. (Vzorec pro výpočet odměny má vypadat např. 1g x level hráče.)

5. Mosters vs Guild se koná maximálně 1-krát do týdne. Účastník musí mít min. 30. level a být člen libovolné guildy.

6. Odměnou za event nesmí být předmět, který jinak lze získat pouze jako odměnou za quest a nebo jako V.I.P. člen serveru.

7. Každý event musí být nastaven tak, aby nemusel být vždy někdo nutně vítezem.


Mosters VS Guild:

1. Musí být ohraničený časovým limitem max. 20 minut.

2. Max. počet zúčastněných hráčů je 30 (min 4).

3. Účastníci eventu mohou jako skupina složit u GM sázku na vítěze eventu (je zakázané sázet na NPC jako vítěze eventu): level 30..39 - max 30 gold level 40..49 - max 50 gold level 50..59 - max 80 gold level 60..70 - max 100 gold V případě vítězství sázky, získává skupina dvojnásobek vkladu, který si mezi sebou rozdělí. Pokud člověk na kterého si vsadili nezvítězí, je sázka bez náhrady ztracena. Je-li odměnou za event předmět rare, může ho získat pouze jeden z vítězů. Pokud se hráči nedohodnou jinak, je za celkového vítěze považován vítěz duelu mezi hráči, kteří se nedokázali dohodnout na výherci. Předmět sloužící jako odměna za event musí byt uveden na fóru ještě před začátkem eventu MvsG.

Jakékoli porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení provinilce z GM týmu.

Pravidla byla vyhlášena dne 29.5.2008

Mic-net, Saibot a Fraktik

| Autor: Mic-net | Vydáno dne 09. 06. 2008 | 3535 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Pravidla.

Pravidla serveru Vendetta

Pravidla.

Pravidla členů klubu Priváte World Of WarCraft serveru Vendetta

1. Dodržujte zásady tzv. NETIKETY:

Netiketa je jakási pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě. Slovo netiketa je odvozeno z anglického net (= síť; častá zkratka pro internet) a slova etiketa.

Základní pravidla netikety jsou:

a) Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač. To, co napíšete do počítače, byste možná dotyčnému nikdy neřekli do očí.

b) Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. (Zejména je zakázané nadávat ostatním hráčům, vyhrožovat jim, urážet je, používat sprostá slova atd.)

c) Zjistěte si taktně, s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa, a v každé zemi platí jiná morálka.
Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském, a to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti.

d) Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy. Někteří se připojují z domu přes modem a draze za to platí. Neposílejte proto zbytečně velké e-mailové zprávy.

e) I když píšete bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé,
nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.

f) Neporušujte autorská práva.

g) Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“

h) Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu.

ch) Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně.

i) Nešiřte hoaxy. Zpomalují internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho odesilatele, že takové jednání je nevhodné.

j) Nerozesílejte spam a reklamu.

2. Respektujte hiearchii pravomocí serveru:

Každý člen GM týmu či admins týmu, má pravomoc ukládat tresty hráčům za prohřešky dle svého uvážení a svědomí. Pokud jste se něčím provinili, je možné se proti rozhodnutí GM týmu a nebo admins týmu odvolat. Odvolání musí být provedeno písemnou formou. (Napište vzkaz na fóru administrátoru který má přezdívku Mic-net.)

3. Řešení případné kolize pravdiel serveru:

Případné kolize v pravidlech členů serveru Vendeta je každý člen povinen bezodkladně nahlásit na fóru serveru Vendeta.

V případně konfliktu platí následující priorita pravidel (kdy nižší číslo má vyšší prioritu než vyšší):

1. Administrátor Mic-net.
2. Členové admins týmu.
3. Aktuálně platná pravidal členů klubu serveru Vendetta.
4. Členové GMs týmu.
5. Herní pravidla serveru Vendetta.

4. Povinosti členů klubu Vendetta:

a) Každý člen klubu je povinnen se seznámit s herními pravidly serveru Vendetta které jsou k nahlédnutí zde na stránkách.

b) Je zde zakázaná jakákoli propagace serverů kteří nespolupracují s tímto serverem.

c) V profilu uživatele na fóru, je dovolené umisťovat pouze odkazy na soukromé stránky uživatele.

d) Udržovat ve svém profilu funkční a pravdivou emailovou adresu vlastníka účtu.

e) Je přísně zakázáno komukoli svůj účet půjčovat.

f) Vyjádřením souhlasu s pravidly klubu serveru Vendetta, zároveň udělujete administrátoru serveru souhlas se záznamem a v případě potřeby i zveřejněním IP adresy ze které je k uživatelskému účtu přistupováno. (Tento souhlas je možné samozřejmě kdykoli odvolat, stačí poslat SZ na našem fóru administrátorovi Mic-net.)

5. Sankce:

Jakékoli porušení pravidel členů klubu serveru Vendetta
je možné trestat vyloučením z klubu s okamžitou platností. (Pouze člen klubu může zde mít herní účet.)

Tato pravidla nabyla platnosti dne 23.7.2007

Váš Mic-net

| Autor: Mic-net | Vydáno dne 11. 07. 2007 | 15547 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Pravidla.

Nové rasy z datadisku a jejich dostupnost.

Vážení hráči,
to že máte nedostupné nové rasy z datadisku není chyba, jsou dostupné pouze V.I.P. členům serveru. Ostatním hráčům se odemknou cca za měsíc až dva...

Mic-net

| Autor: Mic-net | Vydáno dne 09. 05. 2007 | 42 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Pravidla.

Herní pravidla Private World Of Warcraft serveru Vendetta


| Autor: Mic-net | Vydáno dne 20. 01. 2007 | 16634 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Pravidla.

Laws for common players private WoW server Vendetta

Ground Rules atc.

| Autor: Mic-net | Vydáno dne 20. 01. 2007 | 6818 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zde si zdarma můžete zahrát hru World Of Warcraft i s datadiskem The Burning Crusade (TBC) či Wrath Of The Lich King (WOTLK). Server se jmenuje Private World Of Warcraft server Vendetta (Zkráceně Private WoW server Vendetta, dříve také Free World Of Warcraft server Vendetta, nebo Free WoW server Vendetta.) World Of Warcraft je skvělá online hra typu MMORPG. Proto neváhejte a přijďte si k nám zdarma zahrát tuto skvělou hru. Pokud hledáte Free WoW server (Free World Of WarCraft server), pak jste zde správně. Na našem serveru je možné hrát hru s datadiskem TBC (The Burning Crusade), či WotLK (Wrath Of The Lich King), ale není to nutností, můžete si hru užít i bez nainstalovaného datadisku a datadisk si případně aktivovat kdykoli později.
Czech version web site. a English version web site.
Vyhledat text:

Rozšířené vyhledávání


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového člena klubu!

Rychlý start:
Verze patche hry:

3.3.5a

RealmList:
srv1.vendetta-online.eu

Bližší informace a přesný návod najdete na fóru.
Seznam OnLine uživatelů:

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Vendetta je bez písemného souhlasu administrátora serveru zakázáno.
Některé použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být chráněny registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Tento web nemá nic společého se spol. Blizzard Entertainment.
Copyright © 2006 - 2023 Mic-net
Všechny práva vyhrazena